ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Make Up Artistry - ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


Το Βασικό Πρόγραμμα Make Up Artistry της Σχολής Μακιγιάζ Ισαακίδης Αθανάσιος, περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές του μακιγιάζ. Οι σπουδαστές αποκτούν τις απαραίτητες και απαιτούμενες γνώσεις και αναπτύσσουν τεχνικές δεξιότητες επικεντρωμένες στην τέχνη του μακιγιάζ.

© 2018 by AA Creative Studios