Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Κ.Δ.Β.Μ. 1» με νέα τμήματα μακιγιάζ!


Για όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνεται Βεβαίωση, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης & Εξειδίκευσης «Επαγγελματικού Μακιγιάζ» διάρκειας, από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Κ.Δ.Β.Μ. 1»

0 views

© 2018 by AA Creative Studios