Απόκτηση Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης


Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε την απόκτηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την θετική γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. !!

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να λαμβάνετε επίσημη βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής, απαραίτητη για την επαγγελματική σας αποκατάσταση.

3 views0 comments

Recent Posts

See All